HOTLINE Miền Bắc

093537 5555 | HOTLINE Miền Nam 093537 5555

Colophan – nhựa thông

Colophan là sản phẩm đã qua chế biến từ nhựa thông, sản phẩm dạng rắn màu vàng

 

NHỰA THÔNG:

chất dính nhớt, khó chảy, màu trắng đục, thu được khi khai thác nhựa cây thông đangsinh trưởng. NT là dung dịch rắn gồm các axit nhựa (71 – 79%) hoà tan trong một hỗnhợp tecpen (tinh dầu thông 14 – 20%), cùng với nước và các tạp chất khác. Nhựa trongthân cây thông được chứa trong các ống nhựa, khi bị cắt thì chảy ra. NT được khai tháctheo 3 chế độ: trích diệt, khai thác 1 – 4 năm trước khi chặt cây; trích kiệt, khai thác 5 – 7năm trước khi chặt cây; trích dưỡng, khai thác trên 8 năm trước khi chặt, nuôi cây để lấynhựa lâu dài. Có ba phương pháp trích NT: khoét hốc là phương pháp cũ, hiện đã bỏ; đẽohình chữ nhật bằng cuốc đẽo trên cây thông nhựa (Pinus merkusiana); trích hình chữ Vvới bộ dao bào vỏ, mở rãnh và trích nhựa trên cây thông ba lá (Pinus khasya), thông đuôingựa (Pinus massosiana). NT dùng để trát thuyền, làm mực in, hoặc để chế ra các chấttùng hương (colophan – thành phần chính của NT nên thường được gọi là NT) và dầuthông. Xt. Colophan.

Categorised in:

This post was written by admin